poniedziałek, 03 sierpnia 2015 06:32  Imieniny : Augustyna, Kamelii, Lidii  

Władze

BIP


Obraz

Między Nami Sąsiadami Białopole 2014

System Informacji Przestrzennej

sip.jpg

Kontakt

Urząd Gminy Białopole
ul Chełmska 1
22-135 Białopole
tel. (082) 568-22-04
fax (082) 568-22-86
ugbialopole@data.pl

 koperta2.jpg
Konto bankowe:
 BS Białopole
65 8202 0006 2001 0000 0202 0002

Darmowy dostęp do internetu

wifi.jpg

W Gminie Białopole został uruchomiony punkt darmowego dostępu do Internetu.

W ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny" zainstalowano HotSpot na budynku Urzędu Gminy w Białopolu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

PROGRAM USUWANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU
GMINY BIAŁOPOLE
NA LATA 2011-2032

Program usuwania azbestu (629.92 KB)

LGD Ziemi Chełmskiej

lgdzch.jpg


epuap.jpg

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego

Ankietowe badania rolne

logo_gus.jpg
PIERWSZY JARMARK AKTYWNOŚCI KOBIET
W niedzielę 27 lipca 2014r. w Żmudzi odbył się Pierwszy Jarmark Aktywności Kobiet, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Żmudź i Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” . Celem jarmarku była prezentacja działalności społecznej i kulturalnej mieszkanek z gmin powiatu chełmskiego. Przygotowano wiele atrakcji i konkursów. Odbył się konkurs na najciekawsze stoisko promocyjne, gdzie Stowarzyszenie Kobiet Wsi Teresin „Pod Lipą” zajęło drugie miejsce i otrzymało nagrodę i dyplom. Został przeprowadzony również konkurs wiedzy ekologicznej, w którym reprezentanci naszej gminy: Krystian Tomasik z Teresina i Teresa Wolnicka z Raciborowic zajęli trzecie miejsce i również otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Więcej…
 
AKTYWNIE, RAZEM
22 lipca mieszkańcy gminy Białopole, a także grupa mieszkańców Kiwerc na Ukrainie  uczestniczyli w ramach projektu "AKTYWNIE, RAZEM - aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Białopole" w wizycie studyjnej w Hucie Szklanej, niewielkiej miejscowości w gminie Bieliny w Świętokrzyskiem, gdzie powstała i funkcjonuje wioska tematyczna średniowieczna osada. Wizyta miała na celu poznanie miejsca, gdzie dzięki wspólnym działaniom mieszkańców osiągnięto cele o charakterze dobra wspólnego i polepszono życie wspólnoty lokalnej.

ZDJĘCIA
Więcej…
 
50 plus biznes
Informujemy, że Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizuje projekt „50 plus biznes” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe 60 uczestników projektu stwarzające warunki do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez skorzystanie z usług doradczo-szkoleniowych oraz bezzwrotnego wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatów: bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, włodawskiego, chełmskiego, janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, opolskiego, świdnickiego, miasta Biała Podlaska oraz miasta Chełm.
Więcej szczegółów na stronie link
 
II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej
W dniu 6 lipca 2014r. w Krasnystawie odbyły się II Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014”, w których udział wzięły Lokalne Grupy Działania, twórcy ludowi, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wystawcy z terenu całej Lubelszczyzny. Celem imprezy była promocja dziedzictwa kulturowego i tradycji kulinarnych. Impreza ta była miejscem szerokiej prezentacji regionu lubelskiego oraz ofert i atrakcji związanych z turystyką wiejską i kulturową.

Więcej…
 
Między Nami Sąsiadami 2014
W dniu 13 lipca 2014 r. na stadionie sportowym w Białopolu odbył się Turniej Gmin „Między Nami Sąsiadami” – Białopole 2014, którego organizatorem była Gmina Białopole. Impreza dofinansowana była środkami pozyskanymi z projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013 i miała na celu zainteresowanie społeczności zaprzyjaźnionych gmin współpracą w zakresie ich wszechstronnego rozwoju oraz ożywienie wartości kulturotwórczych i artystycznych, a także umożliwienie dobrego wypoczynku i miłej zabawy w ramach integracji mieszkańców uczestniczących w turnieju gmin. Działanie to miało wpływ na podniesienie jakości życia społeczności lokalnej oraz pozwoliło na promocję obszarów wiejskich.

ZDJĘCIA
Więcej…
 
Historia Turnieju Gmin "Między nami sąsiadami" 1998 - 2014
Pomysłodawcą organizacji Turnieju Gmin „Między nami sąsiadami” była gmina Wojsławice. Zaproszone do udziału w projekcie trzy sąsiednie gminy: Białopole, Kraśniczyn i Leśniowice w pełni poparły taki sposób integracji sąsiednich wspólnot i pierwszy turniej odbył się w Wojsławicach w 1998 roku. Wówczas nie planowano, że będzie to cykliczna impreza i będzie kontynuowana w latach następnych. Jednak turniej stał się popularny. W latach następnych przystępowały kolejne gminy. Najwięcej 10 gmin wzięło udział w 2007 roku w Białopolu. Od 2011 roku w turnieju uczestniczą tylko gminy zrzeszone w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Chełmskiej.

Więcej…
 
Zaproszenie
Pro Futuro ogłasza Konkurs na mini granty na działania obywatelskie "ZRÓBMY TO RAZEM!"
W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dofinansowania na projekty, które:
• zakładają współdziałanie mieszkańców,
• wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty,
• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
• uwzględniają wydarzenie otwarte dla ogółu mieszkańców (np. koncert chóru, wystawa prac itp.)

Więcej…
 
Aktywnie, razem
27 czerwca 2014 r. odbyło się w Maziarni II Gminne Forum "Aktywnie, razem". Było ono zorganizowane w ramach projektu "Aktywnie, razem - aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Białopole" realizowanego przez Pro Futuro Stowarzyszenia na Rzecz Inicjatyw Lokalnych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej…
 
Lato w Białopolu
W dniu 29.06.2014r. na placu targowym w Białopolu odbył się festyn podsumowujący cykl spotkań integracyjnych pod nazwą „Lato w Białopolu – kulturalnie i sportowo” - w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu. Wszystkich przybyłych na festyn powitał Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski i zaprosił do wspólnej zabawy. Nad całą imprezą czuwała doskonale przygotowana Agencja Fanfara BIS z Lublina, która w swoim programie przedstawiła wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dla dorosłych.

ZDJĘCIAlogotyp_1.jpgWięcej…
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 117 - 145 z 607

nasze_b.jpg

logomuz1.jpg
Wirtualne muzeum
 
logo.jpg
logo_b4.jpg

logo_rzeczposinternet.jpg
tp2m.jpg
logo_pf1.jpg
Strona została wykonana
w ramach projektu
"N@sze Bi@łopole"
realizowanego w II edycji
programu
„Rzeczpospolita internetowa”.


ImageImageImageImageImageImageImage