sobota, 13 lutego 2016 12:45  Imieniny : Grzegorza, Lesława, Katarzyny  

Władze

BIP


Obraz

Między Nami Sąsiadami Białopole 2014

System Informacji Przestrzennej

sip.jpg

Kontakt

Urząd Gminy Białopole
ul Chełmska 1
22-135 Białopole
tel. (082) 568-22-04
fax (082) 568-22-86
ugbialopole@data.pl

 koperta2.jpg
Konto bankowe:
 BS Białopole
65 8202 0006 2001 0000 0202 0002

Darmowy dostęp do internetu

wifi.jpg

W Gminie Białopole został uruchomiony punkt darmowego dostępu do Internetu.

W ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny" zainstalowano HotSpot na budynku Urzędu Gminy w Białopolu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

PROGRAM USUWANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU
GMINY BIAŁOPOLE
NA LATA 2011-2032

Program usuwania azbestu (629.92 KB)

LGD Ziemi Chełmskiej

lgdzch.jpg


epuap.jpg

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego

Ankietowe badania rolne

logo_gus.jpg
Przetargi rozstrzygnięte PDF 
Przetargi na „Przebudowę i rozbudowę boiska sportowego z pawilonem szatniowym w Białopolu" oraz „ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Teresinie” zostały rozstrzygnięte. W przetargu na modernizację stadionu udział wzięło 18 wykonawców. Wartość zadania określona kosztorysem inwestorskim wynosiła brutto 622.297,60 zł.
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PHU – WSC, Waldemar Sałata z Kolna. Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 655.240,45 zł. W związku z tym, że najkorzystniejsza oferta była wyższa od zaplanowanych środków w budżecie gminy, Rada Gminy na sesji w dniu 11.02.b.r. podjęła uchwałę o zabezpieczeniu brakujących środków. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca września 2011 roku. W ramach zadania zostanie wybudowany pawilon szatniowy dla sportowców wraz z amfiteatrem i sanitariatami dla publiczności, a także zostanie zmodernizowana płyta boiska wraz drenażem, trybunami i ogrodzeniem.
W przetargu na przebudowę świetlicy w Teresinie udział wzięło 21 wykonawców. Wartość projektu określona kosztorysem inwestorskim wynosiła brutto 170.900,70 zł. Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy „Tower” Konrad Mróz z Krasnegostawu, Oferta wybranego wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 138.581,74 zł. Zgodnie ze specyfikacją przetargową termin zakończenia robót ustalono na 31 sierpnia 2011r.
Na realizację powyższych projektów gmina otrzymała dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 376 tys. zł
Przetarg na modernizację dróg gminnych w Horeszkowicach 1700m i w Białopolu 590m zostanie rozstrzygnięty w marcu b.r. Termin składania ofert na wykonanie tych robót ustalono na 4 marca 2011r. do godz. 9,00. Szczegóły przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Białopole.
 
wstecz   dalej »

nasze_b.jpg

logomuz1.jpg
Wirtualne muzeum
 
logo.jpg
logo_b4.jpg

logo_rzeczposinternet.jpg
tp2m.jpg
logo_pf1.jpg
Strona została wykonana
w ramach projektu
"N@sze Bi@łopole"
realizowanego w II edycji
programu
„Rzeczpospolita internetowa”.


ImageImageImageImageImageImageImageImage