Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemi Chełmskiej", Grupa Rowerowa ODNOWA - Chełm oraz Wójtowie Gmin: Białopole, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Horodło, Leśniowice, Wojsławice i Żmudź, serdecznie zapraszają do udziału w I Rowerowym Rajdzie Gwiaździstym "Malowniczy Wschód", który odbędzie się już 19 czerwca 2016 roku.

W niedzielę 22 maja 2016 r. w Horodysku gmina Leśniowice (przy zalewie Maczuły) odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel i Śpiewaków Ludowych zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Urząd Gminy w Leśniowicach. W przeglądzie wystąpiło 29 artystów, w tym soliści i zespoły śpiewacze. Tradycyjnie naszą gminę reprezentował zespół „Borowianki” z Raciborowic – Kolonii, który otrzymał pamiątkowy dyplom.

W dniu 20 maja 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białopolu. W Zjeździe uczestniczyli delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Białopolu,

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Gminny Ośrodek Kultury w Białopolu serdecznie zapraszają Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, które odbędą się 29 maja 2016 roku na stadionie sportowym w Białopolu.

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu, Starostwo Powiatowe w Chełmie, Urząd Gminy w Białopolu, Zespół Szkół w Białopolu serdecznie zapraszają na XIV PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNEJ, który odbędzie się w dniu 24 maja 2016 r. Przegląd rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu o godz. 9.00

16 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Białopolu odbył się XVI Powiatowy Konkurs Mitologiczny ,,Odyseusz i inni”. W konkursie wzięło udział 10 uczniów klas V  z 5 szkół podstawowych powiatu chełmskiego. Organizatorami zmagań z mitologią byli: Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Zespół Szkół w Białopolu.

W dniach 14 -15. 05. 2016 r. w Werbkowicach odbył się VI Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej. Celem Festiwalu było pielęgnowanie i promowanie kultu Matki Bożej poprzez popularyzację pieśni i piosenki maryjnej, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja zespołów śpiewaczych naszego regionu. W pierwszym dniu festiwalu gminę Białopole w kategorii solista, szkoła podstawowa reprezentowała Patrycja Wilgos, która wyśpiewała II miejsce, otrzymała puchar i dyplom. Natomiast w drugim dniu wystąpiły zespoły: „Flowers” z Białopola i „Borowianki” z Raciborowic- Kolonii, które otrzymały puchary i dyplomy za udział w przeglądzie.

W sobotę 14 maja w Siennicy Nadolnej odbyła się Regionalna Konferencja Kobiet - XVII Konferencja Gminnej Rady KGW w Krasnymstawie. Spotkanie połączone było z Regionalnymi obchodami 150-lecia KGW powołania do życia Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym podmioty prowadzące produkcję pierwotną (wszyscy rolnicy sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) oraz działalność w zakresie dostaw bezpośrednich mają obowiązek złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwe żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 z późn. zm.).

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2014 r poz. 700 ze zmianami) niniejszym zawiadamiam, że dnia 2 czerwca 2016 roku o godz. 9 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Białopole, odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów położonych w granicach ewidencyjnych obrębów Białopole, Buśno, Kicin, Strzelce - Kolonia i Zabudnowo, gm. Białopole w celu okazania uczestnikom scalenia dokumentacji sporządzonej przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie, tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia, projektu ogólnego dróg planowanych do budowy i przebudowy w ramach scalenia oraz kosztorysu realizacji robót przewidzianych do wykonania w ramach zagospodarowania poscaleniowego.